Vreeswijk van het aardgas af

WarmVreeswijk is een bewonersinitiatief dat onderzoekt hoe Vreeswijk zo duurzaam mogelijk van het aardgas af kan. Een serieuze optie is de aanleg van een collectief vijfde-generatie warmtenet voor de hele wijk Vreeswijk. Met dit warmtenet kunnen woningen worden verwarmd en ook gekoeld.

Historische woonschepen in de Oude Vaartsche Rijn in Vreeswijk

Enquête "Vreeswijk aardgasvrij"

Ben je bewoner van Vreeswijk dan help je ons enorm met invullen van een korte enquête. De vragen gaan over of jij al nagedacht hebt over het verwarmen en/of koelen van jouw woning zonder aardgas. Met het invullen van de enquête krijgen we inzicht in jullie wensen, behoeften en eventuele zorgen en vragen. Jullie antwoorden helpen ons in de gesprekken met de gemeente.

Link naar de enquête: Vreeswijk van het gas af.

Door AI abstract vormgegeven enquête.

Ontworpen voor Vreeswijk

Vreeswijk is een unieke wijk binnen Nieuwegein. De wijk wordt omringd en doorkruist door water. De woningen zijn van diverse typen en gebouwd in grofweg drie perioden: het oude dorp, de jaren-60 woningen en de woningen in De Werven. Dit stelt ook unieke eisen aan een warmteoplossing voor Vreeswijk.

Duurzaam

Een warmteoplossing dient duurzaam te zijn en dient de woningen CO2-vrij te verwarmen én te koelen. Omdat de zomers steeds meer warme dagen zullen krijgen is het belangrijk dat een warmteoplossing ook kan koelen.

Betaalbaar

Een warmteoplossing dient betaalbaar te zijn voor alle inwoners van Vreeswijk. De maandelijkse kosten dienen eerlijk, helder, duidelijk, stabiel en voorspelbaar te zijn.

Collectief

Het bewonersinitiatief streeft naar een collectieve warmteoplossing. Een collectieve oplossing is energiezuiniger en de (maatschappelijke) kosten zijn (veel) lager. In een collectieve oplossing worden de lasten én de lusten van het warmtenet gezamenlijk gedeeld.

Bewoners zijn eigenaar

Het bewonersinitiatief streeft er naar dat de deelnemende bewoners gezamenlijk (in meerderheid) eigenaar zijn van het warmtenet. Het onderhoud wordt, natuurlijk, door professionele bedrijven uitgevoerd.

Water en zon als bron en de bodem als opslag

Vreeswijk is omringd door water. We kijken serieus hoe we dit water kunnen inzetten als een bron van warmte én koelte. Dit heet aquathermie. De zon is ook een mogelijke bron van warmte. Door warmte in de zomer in de bodem op te slaan kan de warmte in de winter gebruikt worden voor het verwarmen van de woningen. In de zomer wordt het koele water uit de bodem gebruikt om de woningen te koelen. Warmtepompen gebruiken het water uit het warmtenet en verwarmen of koelen de woning.

Gefaseerd

Iedere bewoner van Vreeswijk kan zelf bepalen of en wanneer zij meedoen in het warmtenet. De uitrol zal, zeer waarschijnlijk, gefaseerd plaats vinden. De diverse woningtypen in Vreeswijk vragen om een maatwerk aanpak.

Kenmerken van Vreeswijk

Vreeswijk is uniek. De ligging is uniek. De geschiedenis van Vreeswijk is uniek. Hieronder een aantal kenmerken van Vreeswijk. De gegevens zijn o.a. afkomstig van het CBS.

Bewoners

Er wonen circa 3500 mensen in onze wijk, iets meer mannen 1760, dan vrouwen 1675. Het aantal huishoudens is 1595. De leeftijdsopbouw is: 0-15 jaar: 530, 15-25 jaar: 335, 25-45 jaar: 745, 45-65 jaar: 990, 65-en ouder: 845.

Oppervlakte

Qua oppervlakte is Vreeswijk 82 hectare, waarvan aan land 64 hectare, en aan water 18 hectare. 22% van het oppervlakte van Vreeswijk bestaat dus uit water.

Woningen

De wijk Vreeswijk bestaat uit 1577 woningen, waarvan er 922 in privé eigendom en 622 in bezit zijn van woningbouwcorporaties: 109 Jutphaas Wonen (De Werven) en 413 van Woonin (voorheen Mitros). Ongeveer 8% van de woningvoorraad is in handen van particuliere verhuurders. Het aandeel eengezinswoningen op het totaal is 1500. Kijken we naar bouwjaar dan zijn ongeveer 1100 woningen van vóór 2000.

Verbruik

Per woning is het gemiddelde elektriciteitsverbruik in onze wijk 2770 kWh. Het gemiddelde gasverbruik is 1200 m3. En om te wennen aan de veelgebruikte energie-eenheid voor warmte is dat respectievelijk 9,972 GJ (Giga Joules) en 42,2 GJ. In totaal gemiddeld 52,172 GJ.